Dream of the Burning Longhouse - Droom van het Brandende Clanhuis

Duane Niatum

Spinning away from the center,

lost to the flames, the old ones

break down to shadow and ash.

Without their songs of growing

Brittle as the hemlocks,

will I be banished from my blood’s country?

Has my heart thrown the drum to the earth?

My spirit forgotten its song tot the mountains?

Oh my body, are you telling your story to the cave?

Vertaling

Wegtollend uit het midden,

verloren in de vlammen,

verkruimelen de ouden tot schaduw en as.

Zal ik verbannen worden uit het land van mijn bloed

zonder hun liederen over hoe wij groeien,

teer als de dolle kervel?

Heeft mijn hart de drum ter aarde gesmeten?

Mijn geest zijn lied aan de bergen vergeten?

O mijn lichaam, vertel jij je verhaal aan de grot?

Ga terug