Heron at Low Tide - Reiger bij Eb

Duane Niatum

No wonder Young Patsy,

my great-grandfather,

saw this bird as the sun’s

first born. It stands

 

in a tide-pool

at seven in the morning

with only its head and legs

visible in the fog stream,

salty and as steady as a reed.

 

So when it jumps upward

in a great blue break

to drift sideways down Oak Bay

I can almost feel it snap

once for Young Patsy.

Vertaling

Geen wonder dat Young Patsy,

mijn overgrootvader,

deze vogel beschouwde

als de eerstgeborene van de zon. Hij staat

 

om zeven uur ’s ochtends

in een ondiepe poel ebwater

met alleen zijn kop en poten

zichtbaar in de nevelslierten,

zilt en rechtop als een rietstengel.

 

Dus als hij plotseling opspringt

en zijn blauwe vleugels spreidt

om zijwaarts de Eikenbaai uit te zeilen,

kan ik het knappen haast horen,

zoals vroeger Young Patsy.

Ga terug