Runner for the Thunder, Cloud and Rain - Koerier voor Donder, Wolk en Regen

I am the fox on the roam

for your changes, the salmon who leaps

through sunlight on the river,

the mushroom sprouting in the rain,

the bear who dances round

and round the gentle woman,

the guardian of our infant children,

the carrier of the Elders’flame.

I sing for the dead,

the lovers and their rainbow!

Vertaling

Ik ben de vos die rondzwerft op zoek

naar je veranderingen, de zalm die springt

door het zonlicht op de rivier,

de paddenstoel die opbloeit in de regen,

de beer die danst en danst

rond de vriendelijke vrouw,

de wachter van onze kleine kinderen,

de drager van de vlam van de Oudsten.

Ik zing voor de doden,

De geliefden en hun regenboog!

Ga terug