Spider - Spin

Duane Niatum

Stop, friends, spin with me past

the morning rain, the morning rain.

Touch the yellow, orange, and green threads –

feel the thunder that passed my house!

 

And if by chance, by accidental dance,

we meet where the meadow’s a violet ledge,

don’t be frightened by my traces,

they were woven to delight the sun.

 

            There are things about us

            too beautiful to lose;

            our many-colored song

            not even the Raven knows.

Vertaling

Stop, vrienden, omcirkel met mij

de ochtendregen, de ochtendregen.

Raak de gele, oranje en groene draden aan –

voel de donder die langs mijn huis is gegaan!

 

En als we bij toeval, door een toevallige dans

elkaar ontmoeten waar het violet op het weiland ligt,

laat je niet afschrikken door mijn sporen,

ze zijn geweven om de zon te verblijden.

 

            Wij hebben van die dingen

            te mooi om kwijt te raken;

            ons veelkleurige lied

            dat zelfs de Raaf niet kent. 

Ga terug