The Wheel of Return

Duane Niatum

I dig up and quickly bury the old mistakes,
to stay alive behind my snow shield.
A fugitive from suicide Baltimore,
I hunt for the legends in the sky
whirling from my head the puzzle
of my one epileptic seizure.
Yet I am determined to reach the labyrinth
of the open window, where you blossom
like an orange chrysanthemum.
Every turn of this cycle rises or rests
en the field of your echo.

Vertaling

HET WIEL VAN DE TERUGKEER (vertaling: Margriet de Koning Gans)

Oude fouten graaf ik op en begraaf ze snel,
om achter mijn sneeuwschild in leven te blijven.
Een vluchteling uit suïcidaal Baltimore,
jaag ik op de legendes in de lucht
om de puzzel van mijn epileptische aanval
uit mijn hoofd te verdrijven.
Vastbesloten ben ik om het doolhof
van het open raam te bereiken, waar jij
als een oranje chrysant staat te bloeien.
Elke wenteling van deze cyclus stijgt op
uit het veld van jouw echo, of blijft erin liggen.

Ga terug