To My Coast Salish Ancestors - Aan Mijn Voorouders van de Salische Kust

In the late evening, rain and fog.

Who sends dancers with elk-teeth rattles

to roam the alley next to my cottage?

Their song enters the window,

a Swinomish chorus: each step

that brings them closer forms

another mask of the moon,

 

another color of the Northwest sea.

I open the door and follow;

they toss legends I must find in the dark.

In their honor I cross knives with them;

our union is a force the wind receives.

I am of this coast and its keeper.

Vertaling

In de late avond, regen en mist.

Wie stuurt dansers met ratels van elandentanden

om langs het pad naast mijn huis te dwalen?

Hun gezang komt door het raam naar binnen,

een koor van Swinomish: elke stap

die hen naderbij brengt vormt

een ander masker van de maan,

 

een andere kleur van de Noordwester zee.

Ik open de deur en volg;

ze strooien legendes die ik in het duister moet vinden.

Om hen te eren kruis ik de messen met hen;

Ons verbond is een kracht die de wind in ontvangst neemt.

Ik behoor aan deze kust en ben zijn wachter.

Ga terug