Nieuwe poezietegels en fietsroute voor Laren en Blaricum

Zaterdag 7 mei trad de nieuwe Stichting Laren Literair voor het eerst naar buiten met twee opmerkelijke initiatieven: de aanbieding van drie nieuwe poëzietegels  en een nieuwe fietsroute. Het begeleidend boekje  is geschreven door de Larense neerlandica en voorzitter van de Stichting: Margriet de Koning Gans. Geschiedenis Na de schilders die de schoonheid van Laren en Blaricum eind negentiende  ontdekten, volgden generaties van schrijvers, dichters en musici. Zij hebben het culturele leven in Laren aan het begin van de 20e eeuw op een hoog en mondain niveau getild, en juist dat heeft de dorpen hun aantrekkingskracht voor artistieke rijken en intellectuelen gegeven. Hotel Hamdorff werd het middelpunt voor chique bals en partijen, en voor alles wat mooi en kunstzinnig was.  Als schrijversdorp is Laren vergeten. Dat wordt in het boekje ’Literair fietsen’’  rechtgezet en in kaart gebracht met een fietsroute langs de huizen van de belangrijkste en bekendste literaire figuren die in de twee buurdorpen hebben gewoond. Het prachtig vormgegeven boekje begeleidt de fietskaart met vijfentwintig korte schrijversportretten en hun plaats in de Nederlandse literatuur. Door de ogen van mensen als Adriaan Roland Holst, Carrie van Bruggen, Annie Romein-Verschoor, Frida Vogels, Berthe Meijer en Adriaan van Dis is “Literair fietsen” ook een kleine geschiedenis van de dorpen zelf geworden. Poëzietegels Ter gelegenheid van het uitkomen van ‘Literair fietsen’ werden  er rond de Brink  in Laren op zaterdagmorgen 7 mei  in de omgeving van de reeds bestaande herdenkingsteen bij de Poffertjeskraam-  met daarop  twee dicht regels uit  ‘Kermesse d'été’ van Gerrit Achterberg - drie poëzietegels neergelegd. 1. Bij de buitenmuur van  café ’t Bonte Paard een fragment van Fritzi Harmsen ten Beek: 2. Bij de 50-jarige kapsalon van Henri  Maurice, Brink 2  een fragment van Annie M.G. Schmidt en 3. Een sonnet van Martinus Nijhoff  in de Zomertuin bij het appartementencomplex Hamdorff. Het is de bedoeleing als er weer genoeg geld bijelkaar is gebracht volgende tegels neer te leggen in Blaricum. Sponsors Boekje en tegels zijn met aanzienlijke bedragen  mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsors. Hoofdsponsors zijn de 50 jaar bestaande Rotary Laren-Blaricum, het Prins Bernhard Cultuur Fonds Noord-Holland,  en Voorma en Walch Makelaars in het Gooi.  Daarnaast  subsponsors als  De Fietsspecialist Schapendrift Laren, Poffertjeskraam Corn. de Haan, Bedrijfsadviesbureau Oppidum Blaricum, HEMA Laren, Bluefarmers’ Trust  Laren, De Larense Steenhouwerij, Café ’t Bonte Paard, Kapsalon Henri Maurice en de Vereniging van Eigenaren appartementencomplex Hamdorff en Winkeliersvereniging Hamdorff Voor meer informatie: info@Larenliterair of www.larenliterair.nl

 

Activiteiten